Knižnice napísané v Mercury e

ios-app-signer

Toto je aplikácia pre OS X, ktorá dokáže (znovu) podpisovať aplikácie a spájať ich do súborov ipa, ktoré sú pripravené na inštaláciu na iOS zariadení.
  • 5.0k
  • GNU General Public License v3.0 only

mercury

Logický programovací systém Mercury. (podľa Merkúrskeho jazyka).
  • 824
  • GNU General Public License v3.0

bower

Terminálový klient kliatby pre e-mailový systém Notmuch (od wangp).
  • 115
  • GNU General Public License v3.0

mercury-ad

Ortuťová knižnica pre automatickú diferenciáciu.
  • 6
  • GNU General Public License v3.0 only