Knižnice napísané v Stan e

covid19model

Kód na modelovanie odhadovaných úmrtí a prípadov COVID19..
  • 947
  • MIT