Knižnice napísané v Groff e

funsat

Efektívny, zabudovateľný DPLL SAT riešiteľ v Haskell.
  • 35
  • BSD 3-clause "New" or "Revised"

openssh-jman

Japonský preklad manuálových stránok OpenSSH.
  • 13

markov3

Revidovaný a vylepšený markov3, generátor článkov Usenet.
  • 6