Knižnice napísané v PlantUML e

C4-PlantUML

C4-PlantUML kombinuje výhody PlantUML a modelu C4 na poskytovanie jednoduchého spôsobu popisu a komunikácie softvérových architektúr.
  • 5.4k
  • MIT